Kębło


Zespół Pałacowy Zespół Pałacowy

Z oddali... Z oddali...

zobacz pełną galerię zdjęć »

ZESPÓŁ PARKOWO-PAŁACOWY W KĘBLE


W Kęble, wiosce położonej trzy kilometry na południe od bardzo starej i nobliwej Wąwolnicy związanej przede wszystkim z kultem Matki Boskiej Kębelskiej, stoi zbudowany w 1880 roku pałacyk. Zgrabny, pięknie położony na wzgórzu budynek otoczony jest rozległym, dziesięciohektarowym parkiem. Zbudowała go rodzina Wesslów, którzy przejęli w Kęble majątek Czartoryskich, odebrany im po Powstaniu Listopadowym. Następnie Kupił go Antoni Rostworowski. Po II wojnie światowej rodzina Rostworowskich straciła majątek. W 1947 roku w budynku dworku został założony Państwowy Dom Dziecka, przekształcony 1982r w Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.


Od 1984r. w pałacu mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu.. Placówka w sposób profesjonalny zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniając im kompleksową pomoc specjalistyczną. W skład ośrodka wchodzi 3-letnia Szkoła Przysposabiająca do pracy oraz internat. Nieodzownym atutem ośrodka jest posiadanie własnych koni, służących do zajęć z hipoterapii i nauki jazdy konnej oferowanej także turystom. Na terenie parku znajduje się boisko do gry, zadaszone miejsce na ognisko, miejsce przyjazne dla rowerzystów i plac zabaw. W okresie ferii letnich i zimowych udostępniane są miejsca noclegowe dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Istnieje możliwość skorzystania z wyżywienia.


Przy ośrodku działa Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „SZANSA”. Podstawowym celem organizacji jest wspierania rozwoju niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności naszych podopiecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. Stowarzyszenie w celu pozyskania środków na rzecz młodzieży niepełnosprawnej przebywającej w Kęble, organizuje bale charytatywne, kiermasze, pikniki itp. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniające do przekazywania 1% podatku od osób fizycznych oraz instytucji.


Adres e-mail Stowarzyszenia: keblo.szansa@gmail.com

Kębło7, 24-160 Wąwolnica
Tel.fax 81 8825011

Imieniny:


all rights reserved © narowerach.turystyka.pl

Realizacja: evosoft

Odwiedzający: 28813


OK

OK

OK